alt

 

 
Popiežius Pranciškus paskyrė naująjį Panevėžio vyskupijos vyskupą

 

alt

 

 

2016 metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM. Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, vyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ apaštalinio administratoriaus teisėmis.

Genadijus (vienuolinis vardas Linas) Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje. Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje.

Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV). 1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus.

Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete.

Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį.

1996 m. rupjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą.

2000 m. liepos 15 d. buvo pašventintas kunigu.

Inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.

2000 m. buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru.

2001–2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijono pareigas.

2003–2004 m. dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004–2007 m. – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu.

2007–2010 metais ėjo Noviciato magistro pareigas. 2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007–2013 m. kadencijai.

Nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.

2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą.

2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru.

2014 m. spalio 28 d. išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku.

2016 m. gegužės 20 dieną paskirtas Panevėžio vyskupijos vyskupu.

 

Panevėžio vyskupijos kurijos informacija

 

 

 

 
Kviečia J. Miltinio dramos teatras

 

alt

 

Panevėžyje lankysis garsi ispanų teologė Dolores Aleixandre

Panevėžyje įsibėgėjo Juozo Miltinio dramos teatro inicijuotas socialinis-kultūrinis projektas „Panevėžys vienija ir taškas“. Gėgužės mėnesio renginių ciklas yra skirtas senatvės ir jaunystės sankirtai. Projekto organizatoriai ragina atidžiau pažvelgti į seną žmogų bei senatvės fenomeną ir prie senatvės kokybės pagerinimo prisidėti konkrečiais darbais.

 

Skaityti daugiau...
 
Parapijos kelionė į Nacionalinį Gailestingumo Kongresą Vilniuje 2016-05-07

 

alt

 

Daugiau nuotraukų - spausti ČIA...>>>

 

Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis pradėdamas Šv. Mišių Auką pirmiausiai pakvietė visus dėkoti Dievui už gražią šventę, nepriekaištingą orą ir už kitas dovanas, kurių šiomis dienomis apsčiai patyrė Gailestingumo kongreso dalyviai. Ir iš tiesų – kalbant apie kelionę, Vilniuje patirtus įspūdžius, pirmiausiai norisi dėkoti. Nuo ankstaus ryto išsiruošę maldingon kelionėn, jautėmės apsupti Dievo Gailestingumo ir Jo palaimos.

Nuoširdžiausiai dėkojame visų mūsų gerbiamam parapijos klebonui, kunigui Romualdui už galimybę prisijungti prie gausių maldininkų, atstovauti mūsų miestą ir kartu švęsti Dievo Gailestingumo išsiliejimą. Nuo pat kelionės pradžios jautėme ypatingą mūsų vadovo kunigo Egidijaus dėmesį, rūpestį ir globą. Viskas buvo kruopščiai suplanuota. Malda pradėję, pirmiausiai buvome išsamiai supažindinti su pačiu kongresu ir šios dienos pasiūlymais. Iš anksto galėjome apsispręsti, kur dalyvauti. Vilnius pasitiko ypatinga nuotaika. Visą dieną džiugino saulė, švietė sutiktųjų veidai, klausėmės įdomių pranešimų, tik gaila, kad visur negalėjome suspėti.

Po pietų visi rinkomės į Susitaikinimo pamaldas. Charizmatiškasis vyskupas Kęstutis Kėvalas drąsino ir skatino visus atsiverti Viešpaties Meilei ir Malonei. Kunigai ilgai ir ištvermingai klausė išpažinčių. Visi galėjo patirti gydantį Dievo Gailestingumą. 18 valandą šventėme Eucharistiją. Jautėme visos Bažnyčios bendrystę, kartu su vyskupais ir gausiu būriu kunigų dar kartą išgyvenome mūsų Viešpaties Meilės ir Gailestingumo Auką. Jo Eminencija pamoksle sakė: „Šį gražų vakarą daugelis jūsų išgirdote motinišką Bažnyčios raginimą susitaikyti su Dievu. Tai didelis džiaugsmas Bažnyčiai, džiaugsmas ir dangui, nes Kristus yra pasakęs: danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti (Lk 15, 7)“.

Po broliškos vakarienės visi klausėmės šventinio koncerto.

Diena labai greit prabėgo. Grįždami namo, permąstydami įspūdžius ir toliau nesiliovėme dėkoti...

Dar kartą norisi padėkoti gerbiamam klebonui, rūpestingajam kunigui Egidijui už šią nepaprastą piligrimystę. Džiaugiamės turėdami tokius kunigus ir įsipareigojame lydėti juos malda, kad per juos niekada nesiliautų lietis Dievo Gailestingumas.

 

 

alt

 

 

 

 
Vasaros stovyklos 2016

 

alt

 

 

 

 
Motinos diena 2016-05-01

 

„Ačiū Dievui už MAMĄ“ – parapijos jaunimo šaukinys, suskambęs gegužės 1-ąją dieną. O suskambo jis šventoriuje, talpinusiame ir didelį būrį parapijos talentų, ir itin nuoširdžią klausytojų auditoriją.

Iš tiesų, mamoms gražiausius žodžius, melodijas bei dailius piešinius dovanojo net 17 talentų! Skambėjo kanklės, kurių stygas virpino Justina Šimonytė bei Liucija Vaisiūnaitė. Smuiko melodiją mamai dovanojo Rugilė Garbaliauskaitė. Fleitos garso žavesį atskleidė Karolina Šerėnaitė. Įvairiomis dainomis džiugino Gabija, Toma, Kamilė, Akvilė, Austėja ir Agnė. Piešinių parodą dovanojo Austėja Glušokaitė, laišką mamai skaitė Greta Aleksandravičiūtė, eilėmis klausytojus stebino Skirmantė Dauknytė, Kamilė Glušokaitė, Augustė Visackaitė. Padėkos skriejo ir parapijos svečiams – sesėms Astai ir Ramutei Krasauskaitėms.

O visą sceną užpildė gausus vaikų choras, globojamas ir ugdomas Liudos Vėžytės. Itin džiugu, kad vaikų choras bei Salomėja ir Neda nepamiršo „pačios pačiausios Mamų mamos“ – Mergelės Marijos. Ir gausiais plojimais buvo pasveikinta Jėzaus Mama.

Verta padėkoti koncerto „Ačiū Dievui už Mamą“ pagalbininkams, nepagailėjusiems savo talentų mamų šypsniams. Tai ir parapijos klebonas Romualdas Zdanys, ir kunigas Egidijus Tubelis. Taip pat šventės vedėjas Justinas Visickas, o ir garsu pasirūpinęs Donatas Kubilius. Renginio žavesį kūrė jaunimas, besiruošiantis kelionei į Pasaulio jaunimo dienas.

Žinoma, didžiausios padėkos lieka mamoms, dovanojusioms visiems talentams galimybę augti! Jos – vienintelės ir ypatingos,tik jose – visi šilti žodžiai, meilė ir rūpestis!

 

alt

 

Nuotraukų albumas - spausti ČIA...>>>

 

alt

 

alt

 

 

 
Sakramentų teikimo parapijoje datos 2016

 

alt

 
Padėka parapijos ministrantams už Didžiosios savaitės liturgiją 2016-04-16​

 

alt

 

Nuotraukų albumas - spausti ČIA...>>>

 

 

 

 
Atvelykio šventė 2016-04-03 {fotoalbumas}

 

alt

 

Nuotraukų albumas - spausti ČIA...>>>

 

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 33

Draugaukime ir Facebook'e!


alt

Kalendorius nuolat atnaujinamas. Jame rasite svarbiausią informaciją apie parapijos veiklą,  planuojamus renginius, didžiąsias Katalikų Bažnyčios šventes bei iškilmes. Trumpai tariant, - visa, kuo parapija gyvena kiekvieną dieną.

Kviečiame į parapijos biblioteką

alt

KVIEČIAME SKAITYTI !

Dvasinė,

teologinė,

psichologinė,

filosofinė,

grožinė literatūra;

religinė literatūra.

DARBO LAIKAS

I-V

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Biblioteka įsikūrusi parapijos namuose, 1-ame aukšte, M. Tiškevičiaus g. 16

(Jei durys užrakintos, kreiptis į raštinę 2-ame aukšte.)