Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

2018 metų Velykų tridienis

Christus resurrexit! Šią džiugią žinią šiomis dienomis skelbia daugybė žmonių visame pasaulyje. Kristus prisikėlė! – tai žinia, kurią nešamės Velykų rytą į namus, kad tuo džiaugsmu pasidalintume su savo namiškiais.
Kristaus prisikėlimas – tai šventė man, kad mirtis yra nugalėta! Tai yra žinia man, kad Kančia turi prasmę ir vertę. Tai ženklas man, kad Kristus su mumis lieka per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Pamaldų tvarka per 2017 metų Kalėdas

Pamaldų tvarka 12-24 melsimės 7.30, 9, 10.30, 12 , 22 val. 20 val. – šventinis koncertas 12-25 melsimės kaip sekmadienį     7.30, 9, 10.30, 12, 18  val. 12-26 melsimės kaip sekmadienį     7.30, 9, 10.30, 12, 18  val.

Eucharistijos, atgailos, sutvirtinimo sakramentų registracija ir anketos

I Komunijos ir Atgailos sakramentams registracijos anketa Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo sūnų/dukrą Sutvirtinimo sakramentui, registruokitės iki rugsėjo 28 d. užlipdydami anketą bei pateikdami Krikšto ir I Komunijos pažymėjimų kopijas. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su…