Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Pamaldų tvarka per 2017 metų Kalėdas

Pamaldų tvarka 12-24 melsimės 7.30, 9, 10.30, 12 , 22 val. 20 val. – šventinis koncertas 12-25 melsimės kaip sekmadienį     7.30, 9, 10.30, 12, 18  val. 12-26 melsimės kaip sekmadienį     7.30, 9, 10.30, 12, 18  val.

Eucharistijos, atgailos, sutvirtinimo sakramentų registracija ir anketos

I Komunijos ir Atgailos sakramentams registracijos anketa Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo sūnų/dukrą Sutvirtinimo sakramentui, registruokitės iki rugsėjo 28 d. užlipdydami anketą bei pateikdami Krikšto ir I Komunijos pažymėjimų kopijas. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su…

Piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus

Šių metų rugpjūčio 19 dieną 11:45 nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios prasidės piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus (Gyvojo Rožinio, Marijos legiono ir kitų maldos grupių diena, taip pat Fatimos 100 – ųjų metinių minėjimas). Visus norinčius kviečiame prisijungti!   Reikia turėti Dviratį Saugumo priemones (nepilnamečiams šalmą, liemenę jei dviratis be žibintų)…

Vaikų choras Kaune ir jo apylinkėse

Choro išvyka į Kauną ir jo apylinkes Birželio pradžioje Choro vaikai dalyvavo ekskursijoje po Kauną, taip pat aplankėme Pažaislio vienuolyną. Ekskursijos vadovė mus supažindino su vienuolyno istorija ir su vienuolių kamaldulių gyvenimo būdu. O Kaune aplankėme dar tris bažnyčias: Kristaus Prisikėlimo, Arkangelo Mykolo (Soboro) ir šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedrą. Svečiavomės Perkūno name, kur…