Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

DĖMESIO

DĖMESIO MIELI PARAPIJIEČIAI,
Šv.Mišios rugsėjo 23 dieną vyks tokia tvarka:

7:30
9:00
10:30
18:00

Lauksime Jūsų.