Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Naujojo altoriaus konsekracija

Liepos 8 diena Panevėžio Šv.apašt. Petro ir Povilo bažnyčiai labai ypatinga diena.
Mat Liepos 8 buvo minimi net trys svarbūs parapijai įvykiai:
Bažnyčios 120 metų konsekracijos jubiliejus,
Mūsų klebono Romualdo Zdanio kunigystės 25-ečio jubiliejus
Bei naujojo bažnyčios altoriaus konsekracija.

Iškilmingąją Šv.Sumą aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vėliau, po iškilmingo minėjimo parapijiečius šventoriuje linksmino ”Nešpėtni bernai”.

Nuotraukų albumas: http://www.petropoviloparapija.lt/galerija/?album=2497