Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Prasideda vaikų ir paauglių registracija Sutvirtinimo ir Komunijos sakramentams!

Mieli tėveliai/globėjai,

prasideda vaikų ir paauglių registracija Sutvirtinimo, bei Komunijos sakramentams.
Apačioje rasite pildomas anketas, kurias atsispausdinę ir užpildę galėsite atnešti į mūsų klebonijos raštinę.

KOMUNIJAI anketa-atmintinė 2018-2019 mm.

SUTVIRTINIMUI anketa 2018-2019 m.