Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Dvasinis pokalbis

Dvasinis pokalbis  – tai pokalbis skirtas stiprinti draugystę su Dievu, atrasti Jo veikimą savo gyvenime, gautas dovanas ir stebėti dvasinio augimo kelią taip pat dalintis maldos patirtimi, sunkumais ir džiaugsmais patirtais dvasiniame gyvenime.

Dvasinis pokalbis dažniausiai vyksta su dvasininku (kunigu, diakonu, vienuoliu ir t.t.) ir šio pokalbio Dvasinio pokalbio metu besikreipiantis asmuo pirmiausia yra išklausomas, jis turi galimybę be baimės atskleisti savo išgyvenimus. Palydėtojas nepriklausomai nuo situacijos padeda jo gyvenime įžvelgti Dievo įvaizdį, jo valią. Taip pat padeda žmogui suvokti ir išgryninti jo vertybes, atrasti savo gerąsias savybes, tobulinti dorybes. turinys yra nuoširdus, atviras ir konfidencialus.

Dėl dvasinio pokalbio prašome kreiptis į parapijoje patarnaujančius kunigus.