Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Krikštynos

Kūdikių ir vaikų iki 7m. amžiaus krikštas

  • Pareiškęs norą, Krikšto sakramentą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas vaikas (kūdikio vardu šį norą pareiškia tie, kurie įsipareigoja jį auklėti krikščioniškai)

  • Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori.  Jei tėvai nesutinka, ar nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikio krikštyti negalima.

  • Protauti sugebantis žmogus, maždaug nuo 7m. amžiaus gali būti krikštijamas tik savo noru ir tik tinkamai pasiruošęs – išmokęs bent svarbiausias maldas ir pagrindines tikėjimo tiesas.

Vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų ir paauglių krikštas

Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai ir paaugliai krikštui rengiami nuo spalio mėnesio iki Velykų. Užsiregistruoti galima rugsėjo mėnesį parapijos namų raštinėje arba klebonijoje jų darbo metu.

 

Kas gali būti krikšto tėvais:

  • Tik katalikai;

  • Ne jaunesni, nei 16 metų amžiaus;

  • Priėmę Sutvirtinimo sakramentą;

  • Jei krikštatėviai vedę, turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.

Krikšto apeigoms turėkite:

  • Krikšto žvakę;

  • Baltą drabužį (arba jei vaikas, galima iš kart atvykti su aprengtais baltais drabužėliais)

Suaugusiųjų krikštas

Suaugusieji mūsų parapijoje ruošiasi nuo lapkričio mėnesio iki Velykų. Registracija klebonijos raštinėje.