Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Ligonių lankymas

Ligonių Sakramentas teikiamas trečiadieniais vakarinių Šv.Mišių metu.
Arba kitu laiku, susitarus su kunigu.