Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Pirmoji Komunija

Vyresni nei 9 metų amžiaus vaikai priimti Pirmąją Komuniją ruošiasi beveik visus mokslo metus – nuo spalio iki gegužės mėnesio pagal Panevėžio vyskupijos katechetikos centro sudarytą pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programą. Pasiruošimo programos metu parapijos katechetai siekia ne tik vaikus mokyti tikėjimo tiesų, bet ir atvesti juos į gyvą bendrystę su Jėzumi Kristumi, bei sakramentinį gyvenimą.

Vaikai yra suskirstomi į nedideles 15 – 25 vaikų grupeles. Susitikimai vyksta kartą per savaitę darbo dienomis. Tėvai gali pasirinkti labiausiai vaikui tinkantį laiką. Mokyklinių atostogų metu susitikimų nebūna.

Besiruošdami priimti Pirmąją Komuniją vaikai turi dalyvauti jiems skirtose Šv.Mišiose sekmadieniais 10:30 val.
Registracija rugsėjo – spalio mėn. klebonijos raštinėje.

Suaugusieji ruošiami priimti Eucharistijos sakramentą nuo lapkričio iki gegužės mėn. Registracija rugsėjo – spalio mėn. klebonijos raštinėje.

 

 

* Primename tikintiesiems, jog Šventąją Komuniją gali priimti tik pakrikštytieji, priėmusieji Pirmąją Komuniją, esant reikalui Atgailos sakramentu susitaikę su Dievu ir žmonėmis, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.