Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Santuoka

Norintieji tuoktis turi sutarti dėl vestuvių datos ir laiko klebonijos raštinėje ne vėliau, kaip 3 mėnesiai prieš numatytą jungtuvių datą.

 

Kokių dokumentų reikia:

  • Krikšto liudijimo (išduodamo bažnyčioje, kurioje buvote krikštyti);

  • Dokumento, liudijančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos (laisvo stovio pažymos). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote pakrikštytas;

  • Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas);

  • Pažymos iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus;

  • Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti klebonijos raštinėje;

  • Būtina žinoti Sutvirtinimo sakramento šventimo tikslią vietą ir datą;

  • Būtina žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.

Kada ir kur pristatyti dokumentus

Sužadėtiniai, surinkę visus dokumentus, ne vėliau, kaip 1 mėnuo prieš santuoką privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą. Tai galima padaryti parapijos raštinėje. Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas

 

Kada ir kur vyksta sužadėtuvių rengimas

Parapijos namuose (Tiškevičiaus g.16) ir Panevėžio vyskupijos šeimos centre (Marijonų g. 2).
Registruotis  klebonijos raštinėje.

Sužadėtinius nuoširdžiai raginame prieš santuoką švęsti Susitaikinimo sakramentą.