Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Sutvirtinimas

Kiekvieną rudenį sudaromos paauglių nuo 15 m. grupės ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.
Pasiruošimas trunka nuo rugsėjo mėnesio pabaigos iki birželio mėnesio.
Besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui įsipareigoja aktyviai dalyvauti pasirengimo užsiėmimuose ir sekmadienio Šv.Mišiose.

Suaugusieji ruošiami priimti Eucharistijos sakramentą nuo lapkričio iki gegužės mėn. Registracija rugsėjo – spalio mėn. klebonijos raštinėje.