Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Šv.Mišių intencijos

Maldavimų pobūdis bei tikslai paliečia visas sritis: pačią Bažnyčią, išsisklaidžiusią pasaulyje,
pasaulio bei valstybių vadovų reikalus, tuos, kuriems labiausiai reikia ūsų maldų ir galop vietinę bažnyčią. Ši
malda išreiškia tai, kas yra šiandien aktualiausia. Aišku, kalbame apie krikščionišką aktualumą, o ne apie
žurnalistinį sensacijų ieškojimą.


Maldos forma turėtų būti suprantama visiems, paskatinti asmenines maldas. Maldavimai neturėtų
tapti trumpi pamokslai arba trumpi Credo, taip pat tai neturėtų būti kasdieninių naujienų santrauka arba
politinių verpetų peripetijos.