Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

ŠV. MIŠIŲ TVARKA

 

 

ŠIOKIADIENIAIS


7:30
8:00
18:00

 

ŠEŠTADIENIAIS


7:30
9:00
10:00
11:00
18:00

 

SEKMADIENIAIS


7:30
9:00
10:30
12:00
18:00