Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Pamaldų tvarka

PAMALDOS

Sekmadieniais: 7.30, 9, 10.30, 12, 18 val.
Šeštadieniais: 7.30, 9, 10, 11, 18 val.
 Šiokiadieniais: 7.30, 8, 18 val.

ATLAIDAI IR ŠVENTĖS

Šv. apašt. Petro ir Povilo (titulo) – birželio 29 d.
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.
Šv. Agotos – vasario 5 d.