Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Pamaldų tvarka

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios tituliniai atlaidai

Programa   Birželio 29 d. (ketvirtadienis) 12.00 – Iškilmės šv. Mišios Liepos 01 d. (šeštadienis) 18.00 Šv. Mišios 18.45 Naktinės Švč. Sakramento adoracijos pradžia 19.00 Akatistas Šv. Kryžiui Švč. Sakramento adoracija parapijos intencija tęsis visą naktį iki sekmadienio Ryto Šv. Mišių (bažnyčia atrakinta visą naktį).   Liepos 02 d. (sekmadienis)   Šv. Mišios aukojamos 7.30,…