Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Renginiai

2018 metų Velykų tridienis

Christus resurrexit! Šią džiugią žinią šiomis dienomis skelbia daugybė žmonių visame pasaulyje. Kristus prisikėlė! – tai žinia, kurią nešamės Velykų rytą į namus, kad tuo džiaugsmu pasidalintume su savo namiškiais.
Kristaus prisikėlimas – tai šventė man, kad mirtis yra nugalėta! Tai yra žinia man, kad Kančia turi prasmę ir vertę. Tai ženklas man, kad Kristus su mumis lieka per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Pamaldų tvarka per 2017 metų Kalėdas

Pamaldų tvarka 12-24 melsimės 7.30, 9, 10.30, 12 , 22 val. 20 val. – šventinis koncertas 12-25 melsimės kaip sekmadienį     7.30, 9, 10.30, 12, 18  val. 12-26 melsimės kaip sekmadienį     7.30, 9, 10.30, 12, 18  val.

Piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus

Šių metų rugpjūčio 19 dieną 11:45 nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios prasidės piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus (Gyvojo Rožinio, Marijos legiono ir kitų maldos grupių diena, taip pat Fatimos 100 – ųjų metinių minėjimas). Visus norinčius kviečiame prisijungti!   Reikia turėti Dviratį Saugumo priemones (nepilnamečiams šalmą, liemenę jei dviratis be žibintų)…

Jaunimas dalinasi įspūdžiais iš LJD

Pralėkė dar vienos Lietuvos Jaunimo Dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ Vilniuje. Iš viso 2017 LJD vyko net tris dienas, bet mes dalyvavome tik dviejose iš jų, nes pirmoji diena buvo skirta tik studentams ir baigusiems studijas. Pirmąją dieną kurioje dalyvavome (nors iš tiesų tai jau buvo antroji diena) vyko iškilmingas atidarymas „Siemens“ arenoje, vėliau visų…