Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Eucharistijos, atgailos, sutvirtinimo sakramentų registracija ir anketos

I Komunijos ir Atgailos sakramentams registracijos anketa

Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo sūnų/dukrą Sutvirtinimo sakramentui, registruokitės iki rugsėjo 28 d. užlipdydami anketą bei pateikdami Krikšto ir I Komunijos pažymėjimų kopijas. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su Krikšto ir I Komunijos kopijomis pristatyti į klebonijos raštinę (pastatas už bažnyčios).

AE anketa-atmintinė 2017-2018

 

Registracijos anketa sutvirtinimo sakramentui

Informacija: Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo vaiką Eucharistijos ir Atgailos sakramentams, registruokitės iki rugsėjo 27 d. užlipdydami anketą ir pateikdami Krikšto pažymėjimo kopiją. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po vaikų (10.30 val.) šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su Krikšto kopija pristatyti į klebonijos raštinę (pastatas už bažnyčios).

SS anketa-atmintinė 2017-2018

 

 

I-osios Komunijos iškilmės

Parapijoje prasidėjo I-osios Komunijos iškilmės. Po pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams šiais metais mūsų parapijos bažnyčioje sakramentus priima beveik 200 mūsų mažųjų parapijiečių. Sveikiname vaikučius, jų tėvus, senelius ir artimuosius. Tegul išaugina Viešpats gausų derlių šiuose vaikuose ir telaimina visas jaunas mūsų bendruomenės šeimas, kad visi galėtume džiaugtis tvirtu tikėjimu. Nuoširdi padėka kiekvienam, kas įsijungė į pasiruošimo tarnystę.