Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60
Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
Kodas 191261139
Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. 86 028 6232
Parapijos namų adresas:
Tiškevičiaus g. 16