Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Kontaktai

Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
Kodas 191261139

Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60