Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Eucharistijos, atgailos, sutvirtinimo sakramentų registracija ir anketos

I Komunijos ir Atgailos sakramentams registracijos anketa

Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo sūnų/dukrą Sutvirtinimo sakramentui, registruokitės iki rugsėjo 28 d. užlipdydami anketą bei pateikdami Krikšto ir I Komunijos pažymėjimų kopijas. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su Krikšto ir I Komunijos kopijomis pristatyti į klebonijos raštinę (pastatas už bažnyčios).

AE anketa-atmintinė 2017-2018

 

Registracijos anketa sutvirtinimo sakramentui

Informacija: Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo vaiką Eucharistijos ir Atgailos sakramentams, registruokitės iki rugsėjo 27 d. užlipdydami anketą ir pateikdami Krikšto pažymėjimo kopiją. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po vaikų (10.30 val.) šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su Krikšto kopija pristatyti į klebonijos raštinę (pastatas už bažnyčios).

SS anketa-atmintinė 2017-2018

 

 

Piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus

Šių metų rugpjūčio 19 dieną 11:45 nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios prasidės piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus (Gyvojo Rožinio, Marijos legiono ir kitų maldos grupių diena, taip pat Fatimos 100 – ųjų metinių minėjimas).

Visus norinčius kviečiame prisijungti!

 

Reikia turėti

  • Dviratį
  • Saugumo priemones (nepilnamečiams šalmą, liemenę jei dviratis be žibintų)
  • Užkandžių
  • Ryžtą
  • Intenciją

Žygio maršrutas

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – Upytė (poilsio pertrauka prie Čičinsko kalno) – Vadaktėliai (poilsio pertrauka) – Krekenava (19 val. Šv. Mišios 20 val. Žvakių procesija su Fatimos statula.)

 

Svarbu

Žygio maršruto didžioji dalis driekiasi žvyro keliu, nepilnamečiai turi būti lydimi suaugusiojo

 

Daugiau informacijos

tel. 868481187 Gediminas

Grįžimu namo pasirūpina patys dalyviai!

Vaikų choras Kaune ir jo apylinkėse

Choro išvyka į Kauną ir jo apylinkes

Birželio pradžioje Choro vaikai dalyvavo ekskursijoje po Kauną, taip pat aplankėme
Pažaislio vienuolyną. Ekskursijos vadovė mus supažindino su vienuolyno istorija ir su
vienuolių kamaldulių gyvenimo būdu. O Kaune aplankėme dar tris bažnyčias: Kristaus
Prisikėlimo, Arkangelo Mykolo (Soboro) ir šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedrą.
Svečiavomės Perkūno name, kur užmezgėm ar papildėm savo pažintį su palaimintuoju
arkivysk. Teofiliumi Matulioniu. Žinoma, turėjome ir laisvo laiko pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis.
Galiausiai patraukėme į pramogų centrą Mega. Ten dūkome vaikų edukaciniame centre „Curio City“.
Už ekskursiją dėkojame choro vadovei Liudai, klebonui Romualdui, kunigams, na ir žinoma autobuso vairuotojui.
PS.: Dėkui Dievui, lietus mūsų neištirpdė 

[choristė Rugilė Garbaliauskaitė]