Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Eucharistijos, atgailos, sutvirtinimo sakramentų registracija ir anketos

I Komunijos ir Atgailos sakramentams registracijos anketa Mieli tėveliai (globėjai), norėdami mūsų parapijoje ruošti savo sūnų/dukrą Sutvirtinimo sakramentui, registruokitės iki rugsėjo 28 d. užlipdydami anketą bei pateikdami Krikšto ir I Komunijos pažymėjimų kopijas. Registracijos anketą galite gauti klebonijos raštinėje (10-17 val.), sekmadieniais bažnyčioje po šv. Mišių arba atsispausdinę iš mūsų internetinės svetainės. Užpildytą anketą su…

Piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus

Šių metų rugpjūčio 19 dieną 11:45 nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios prasidės piligriminis žygis dviračiais į Krekenavos Žolinės atlaidus (Gyvojo Rožinio, Marijos legiono ir kitų maldos grupių diena, taip pat Fatimos 100 – ųjų metinių minėjimas). Visus norinčius kviečiame prisijungti!   Reikia turėti Dviratį Saugumo priemones (nepilnamečiams šalmą, liemenę jei dviratis be žibintų)…

Vaikų choras Kaune ir jo apylinkėse

Choro išvyka į Kauną ir jo apylinkes Birželio pradžioje Choro vaikai dalyvavo ekskursijoje po Kauną, taip pat aplankėme Pažaislio vienuolyną. Ekskursijos vadovė mus supažindino su vienuolyno istorija ir su vienuolių kamaldulių gyvenimo būdu. O Kaune aplankėme dar tris bažnyčias: Kristaus Prisikėlimo, Arkangelo Mykolo (Soboro) ir šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedrą. Svečiavomės Perkūno name, kur…

Jaunimas dalinasi įspūdžiais iš LJD

Pralėkė dar vienos Lietuvos Jaunimo Dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ Vilniuje. Iš viso 2017 LJD vyko net tris dienas, bet mes dalyvavome tik dviejose iš jų, nes pirmoji diena buvo skirta tik studentams ir baigusiems studijas. Pirmąją dieną kurioje dalyvavome (nors iš tiesų tai jau buvo antroji diena) vyko iškilmingas atidarymas „Siemens“ arenoje, vėliau visų…