Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

PAMALDŲ LAIKAS

ŠIOKIADIENIAIS
7:30
8:00
18:00

ŠEŠTADIENIAIS
7:30
9:00
10:00
11:00
18:00

SEKMADIENIAIS
7:30
9:00
10:30
12:00
18:00

Slider


Naujienos
DĖMESIO
ŠV.PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO – GYVŪNŲ GLOBĖJO ŠVENTĖ
Kviečiame švęsti kartu!
DĖMESIO
DĖMESIO MIELI PARAPIJIEČIAI, Šv.Mišios rugsėjo 23 dieną vyks tokia tvarka: 7:30 9:00 10:30 18:00 Lauksime Jūsų.