Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Raudonos bažnyčios jaunimas LJD Vilniuje

PJD Krokuvoje pop. Pranciškus kvietė jaunimą palikti patogias sofas ir rinktis žygio batus tikėjimo kelionei. Gausus būrys jaunų mūsų parapijos žmonių pakilo iš sofų ir leidosi į Vilnių, kad sutiktų kelis tūkstančius džiugių tikinčiųjų, ir taptų istorijos dalyviais arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse. Tad belaukiant jaunimo įspūdžių, norisi pasidalinti keliomis kardinolo Angelo Amato mintimis apie…

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios tituliniai atlaidai

Programa   Birželio 29 d. (ketvirtadienis) 12.00 – Iškilmės šv. Mišios Liepos 01 d. (šeštadienis) 18.00 Šv. Mišios 18.45 Naktinės Švč. Sakramento adoracijos pradžia 19.00 Akatistas Šv. Kryžiui Švč. Sakramento adoracija parapijos intencija tęsis visą naktį iki sekmadienio Ryto Šv. Mišių (bažnyčia atrakinta visą naktį).   Liepos 02 d. (sekmadienis)   Šv. Mišios aukojamos 7.30,…

I-osios Komunijos iškilmės

Parapijoje prasidėjo I-osios Komunijos iškilmės. Po pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams šiais metais mūsų parapijos bažnyčioje sakramentus priima beveik 200 mūsų mažųjų parapijiečių. Sveikiname vaikučius, jų tėvus, senelius ir artimuosius. Tegul išaugina Viešpats gausų derlių šiuose vaikuose ir telaimina visas jaunas mūsų bendruomenės šeimas, kad visi galėtume džiaugtis tvirtu tikėjimu. Nuoširdi padėka kiekvienam, kas įsijungė…