Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

PAMALDŲ LAIKAS

ŠIOKIADIENIAIS
7:30
8:00
18:00

ŠEŠTADIENIAIS
7:30
9:00
10:00
11:00
18:00

SEKMADIENIAIS
7:30
9:00
10:30
12:00
18:00

Slider


Naujienos
Vaikų choro ir ministrantų stovykla
Ši stovykla man kaip vadovui padarė labai didelį įspūdį, stovyklos pasiruošimas ir jos dalyvavimas yra skirtingas dalykas. Iš pradžių pradėjome
Naujojo altoriaus konsekracija
Liepos 8 diena Panevėžio Šv.apašt. Petro ir Povilo bažnyčiai labai ypatinga diena. Mat Liepos 8 buvo minimi net trys svarbūs
Vasara 2018