Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Parapijos namai

Parapijos namai, kuriuose vyksta grupelių užsiėmimai, pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentams; chorų repeticijos; parapijos renginiai.

Parapijos namų adresas: Tiškevičiaus g.16, Panevėžys.