Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Vasario 16 koncertas ir šv. Mišios už Tėvynę