Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Chorai

Vaikų choras

 

 

Vaikų choras, kuris gieda sekmadieniais 10:30 Vaikų mišiose.
Choro vadovė Liuda Vėžytė.
Kviečiami visi vaikai,paaugliai (7-17 metų amžiaus) nuo rugsėjo mėnesio rinktis į repeticijas šeštadieniais 12h, kurios vyks parapijos namuose. Ir po jų, sekmadienį dalyvauti Vaikų mišiose ir kartu šlovinti Dievą.

Choras ''Adoremus''

Choras gieda kiekvieną sekmadienį ir įvairių bažnytinių švenčių progomis. Repeticijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį Parapijos namų Šv. Cecilijos salėje. Džiaugiamės galimybę tobulėti, nes Panevėžio muzikinio teatro solistė Laima Česlauskaitė choristus moko vokalo subtilybių. Choro repertuare yra ne tik giesmės, bet ir dainos: „Lietuva brangi“, „Dieve laimink Lietuvą“, „Viešpaties Lelija“, Dėl tos dainos“ ir kt.

Kartu su soliste Laima Česlauskaite. 2017 m. rugpjūčio mėn. choras koncertavo Krekenavos bazilikoje Žolynės atlaiduose, o 2017 m. rudenį choristai viešėjo Romoje ir Šv. Petro aikštėje giedojo „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Apsilankėme moterų vienuolyne S. Maria del Silenzio Vergine annunciata, kuriame giedojome mūsų klebono Romualdo Zdanio rankomis pastatytoje koplytėlėje. Nepamirštamas Romos bazilikų, fontanų, pastatų, žmonių ir naktų grožis, klebono pagamintų itališkų patiekalų, skaniausios Romoje picos ir ledų skonis.

2018 m. giedojome Vasario 16 d. koncerte Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, o liepos 8 d. kartu su Panevėžio muzikinio teatro simfoniniu orkestu, solistais Laima Česlauskaite ir Lietuvos nacionalinio operos ir teatro solistu Tomu Pavilioniu koncertavome mūsų bažnyčios Altoriaus konsekracijos iškilmėse.

Adoremus choro planuose – naujų giesmių mokymasis, išvykos ir koncertai.

Choro vadovė Jolanta Antanaitienė

Deimantinis choras

Tai maestro Antano Aleksandravičiaus suburtas choras, kuriame gieda senjorai kiekvieną sekmadienį. Kai kurių choristų giedojimo stažas – virš keturiasdešimt metų. Deimantinis choras todėl, kad choro giedojimas yra jau nušlifuotas ir nuglūdintas per daugelį metų ir spindi tarsi deimantas. Choro repertuare – lietuvių ir užsienio kompozitorių giesmės, litanijos ir aštuonios mišios, tarp kurių yra mišios, sukurtos paties maestro Antano. Mėgstamiausios choristų giesmės yra: „Būk pagarbintas“, „Laimink savo žmones“,  „Marija, Marija“, „Labą naktį, Jėzau“ ir daug daug kitų.

Choro vadovė Jolanta Antanaitienė