Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Parapijos jaunimas

Parapijos jaunimas renkasi kiekvieną penktadienį po vakarinių mišių parapijos namų rūselyje.
Ten vyksta diskusijos, mokymai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės.
Parapijos jaunimas savanoriauja parapijos (ir ne tik) renginiuose, rodo pavyzdį ir rūpinasi parapijiečiais, gilinasi bei kviečia kitus gilintis į tikėjimą.
Visi norintys prisijungti ar surasti bendraminčių, yra kviečiami apsilankyti mūsų parapijos rūselyje penktadieniais, 19h (po vakarinių mišių).