Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Zakristijonai

Mūsų parapijos zakristijonai :
Robertas Mataitis
Ramūnas Junokas
Arminas Ruzas (pagalbinis)