Smėlynės g. 10A
LT–35143 Panevėžys
Raštinės tel. (8 45) 46 39 60

Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos bendruomenė savo dangiškuosius Globėjus pagerbė tapdami kraujo donorais

Categories: Renginiai,Uncategorized